Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey

FAQ Tepelná čerpadla

Jaká je návratnost tepelných čerpadel?

  • Návratnosti tepelných čerpadel se liší podle použitého systému, tedy přesněji podle způsobu jakým teplo získáváme a odkud jej získáváme. Při velkém zjednodušení lze říci, že nejrychleji se vrátí investice do tepelných čerpadel vzduch/voda. Návratnost se pohybuje okolo 3-4 let. Tepelná čerpadla voda/voda při využití např. dvou původních studní na pozemku vychází stejně nebo dokonce lépe, protože tato čerpadla pracují s vyšším topným faktorem. Provedení země/voda s použitím zemního, plošného kolektoru může mít návratnost o sezónu delší, asi 5 let. Nejdelší návratnost má provedení tepelného čerpadla země/voda s použitím vrtů, je delší než 5 let.

Jaká je životnost tepelných čerpadel? Co se musí kontrolovat a udržovat?

  • V současné době se v běžných tepelných čerpadlech používají spirálové kompresory. Jejich životnost by měla být dle výrobců delší než 30 let. Nejsou ovšem tak dlouho ve výrobě, aby to bylo možné potvrdit. Každopádně je to jediná část tepelného čerpadla, která může podléhat opotřebení ( vynecháme-li oběhová čerpadla ). Jiné součásti nejsou mechanicky namáhané nebo zanedbatelně ( ventil na okruhu chladiva, čtyř cest.ventil, relé v regulátoru ). Z hlediska údržby je u některých systému voda/voda třeba občas kontrolovat vodní filtr, aby nedošlo k poklesu průtoku. U TČ vzduch voda se před topnou sezónou podle potřeby vyčistí lamely výparníku, zkontroluje odtok kondenzátu. Obecně je možné říci, že současná tepelná čerpadla nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

Chtěl bych vytápět dům některým z úsporných obnovitelných zdrojů, co je nejvýhodnější? Přemýšlím o tepelném čerpadle, jak se liší jednotlivé druhy?

  • V současné době se pro většinu RD ukazuje jako nejvýhodnější způsob vytápění tepelné čerpadlo. Je více variant provedení tepelného čerpadla, které se od sebe navzájem liší především zdrojem, odkud nízkoteplotní energii získáváme k přeměně na teplotu použitelnou pro systém vytápění. Nejčastěji realizovaným řešením je TČ vzduch/voda, je zároveň nejlevnější. Bohužel topný faktor ( poměr mezi energií odevzdanou do top. systému a přijatou z rozvodné sítě ) klesá se snižující se venkovní teplotou, takže je nutný bivalentní zdroj, který přichází na řadu při nízkých venkovních teplotách. Z tohoto důvodu se tyto TČ nedimenzují na plný výkon k pokrytí tepelných ztrát objektu. Bivalentním zdrojem může být el. patrona osazená v akumulační nádrži, která bývá součástí systému TČ. Systémy země/voda a voda/voda odebírají teplo ze země nebo z vody studniční, či povrchové. Tato tepelná čerpadla mají vyšší topný faktor, ale i cenu.

Mám nárok na změnu sazby po instalaci tepelného čerpadla? Co musím doložit a kam, jak dlouho to trvá a má to význam?

  • Změna sazby je pro uživatele TČ důležitým faktorem. Jestliže máte doposud zvýhodněný tarif tzv. noční proud po dobu osmi hodin na ohřev TUV, rozšíří se vám doba jeho používání na 20-22hod denně. Zákonný nárok jistě nemáte, váš distributor rozhodne, jestli s vámi uzavře novou smlouvu. Zkušenost jednoho z našich zákazníků ze 2/2006 je taková, že po písemném vyjádření ČEZ se specifikací potřebných dokladů ( žádost, vyjádření a revizní zpráva ) požadovala úřednice ještě doklad o topné zkoušce a výpočet tepelných ztrát objektu. Bez těchto dokladů, které nebyly v písemném vyjádření citovány, dostala zákaznice pouze 20hod denně v tarifu D45. Tarif na tepelná čerpadla je však D56.