Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - DOTACE ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2014

Dotace v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie:

  • C.2 Výměna zdrojů tepla na tuhá a kapalná fosilní paliva za tepelná čerpadla (Podmínka: měrná roční potřeba tepla na vytápění nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1. Starší nezateplené domy tuto podmínku nemohou splnit.)
  • C.3 Instalace solárně-termických kolektorů

Výše podpory pro rodinné domy:

C.2 tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda:                80 000 Kč    max. 55% nákladů
C.2 tepelné čerpadlo vzduch-voda:                                60 000 Kč    max. 55% nákladů
  
C.3.1 solární kolektory na ohřev teplé vody:                       35 000 Kč    max. 40% nákladů
C.3.2 solární kolektory na ohřev teplé vody i přitápění:    50 000 Kč    max. 40% nákladů

   V případě kombinace žádosti s podoblastí A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) je dotační bonus 10 000 Kč.    Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci rodinných domů, fyzické i právnické osoby. O podporu v dané podoblasti je možné žádat na tutéž budovu pouze jednou za dobu trvání Programu.

   Žádost o podporu je možné podat již před realizací investice. V tomto případě je nutné realizovat investici v podoblasti C do 6 měsíců od vydání Rozhodnutí o dotaci. Prostředky budou pak poskytnuty po uvedení do trvalého provozu.

   Dotace se poskytují pouze na výrobky a služby uvedené v Seznamu výrobků a technologií a v Seznamu odborných dodavatelů vedených na SFŽP.

Informace o dotacích:

Regina Winterová, tel.: 733 532 159
E-mail: dotace@alter-eko.cz, info@alter-eko.cz

Více o programu : „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM“  

ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2014 - DOTACE NA OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OD MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

  

Dotace je určena fyzickým a právnickým osobám s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, které na území hl. m. Prahy v době od 1.9.2013 do 30.9.2014 zprovozní ekologický zdroj v bytě či objektu, který je trvale obýván a neslouží k podnikání.

Výše dotace:

tepelná čerpadla země/voda, voda/voda       60 000 Kč   max. 50 % nákladů
vzduch/voda, vzduch/vzduch   40 000 Kč   max. 50 % nákladů
solární kolektory 5 000 Kč/1 m2 (absorpční plochy)   max. 40 000 Kč
  na jeden systém   
  max. 50 % z nákladů
    

    K žádosti je nutno mimo jiné přiložit i ohlášení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu. ¨

    Jednou z podmínek je, že v bytě nezůstanou žádná funkční topidla na tuhá nebo kapalná paliva a tento stav zůstane zachován po dobu nejméně 10 let.

Informace o dotacích:

Regina Winterová, tel.: 733 532 159
E-mail: dotace@alter-eko.cz, info@alter-eko.cz

Více o programu : "ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2014"