Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey

Financování

    NABÍDKA VÝHOD ČESKÉ SPOŘITELNY PRO NAŠE KLIENTY    Česká spořitelna, banka roku 2006

Nabídka možného financování Vašeho záměru úvěrem poskytnutým Českou spořitelnou a.s.

Úvěr můžeme poskytnout klientům i neklientům naší banky. Pokud Váš stálý příjem ze zaměstnání dochází na účet v České spořitelně, nepotřebujete nic než jeden doklad totožnosti. Pokud Váš stálý příjem dochází na účet v jiné bance, je třeba kromě dokladu totožnosti předložit ještě alespoň dva výpisy z Vašeho účtu a Potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu zaměstnance, v případě OSVČ dvě daňová přiznání.
Výše úvěru100.000,-200.000,-300.000,-
48 měsíců2.760,-5.447,-8.042,-
60 měsíců2.360,-4.645,-6.834,-
72 měsíců2.106,-4.134,-6.063,-
84 měsíců1.932,-3.784,-5.532,-
Za každý z úvěrů bez ohledu na dobu splácení a výši splátky se platí měsíční poplatek ve výši 59,- Kč

Ke každému z úvěrů se sjednává pojištění, které zajistí úhradu splátek v případě smrti, plné invalidity a dlouhodobé pracovní neschopnosti, dále pak možnou ztrátu zaměstnání, kdy pojiš´tovna při ztrátě zaměstnání z důvodu zrušení firmy nebo pracovního místa za klienta uhradí až 6 měsíčních splátek.

V případě jakékoliv potřeby pomoci s financováním se prosím obraťte na nejbližší pobočku České spořitelny Na hrázi 1, Praha 8
Kontakt :Eva Svobodovátel.: 956 721 815mobil : 724 422 912
Lenka Lapčíkovátel.: 956 721 811 mobil : 724 156 779
ceska_sporitelna.jpg, 8 kBČeská spořitelna nabízí našim zákazníkům unikátní způsob obsluhy a komplexní nabídku produktů a služeb.
Česká spořitelna je spolehlivý partner, který dokáže zabezpečit veškeré finanční potřeby svých klientů. Opírá se o dva základní pilíře, kterými jsou dostupnost a tzv. one stop shop, což znamená, že veškeré potřebné služby Česká spořitelna nabízí na jednom místě pod jednou společnou značkou.
Spojení s Erste Bank, silným partnerem na vysoce konkurenčním evropském bankovním trhu, přináší České spořitelně pevný bod pro realizaci vize spolehlivé a konkurenceschopné banky.
CO PRO NAŠE KLIENTY NABÍDKA ZNAMENÁ :
  ÚSPORY
 • Individuální poplatky
 • Individuální sazby
  KOMFORT
 • možnost uzavírání smluv pro klienty přímo doma nebo na pracovišti
 • klientský servis na všech obchodních zastoupeních České spořitelny.
UNIKÁTNÍ ZPŮSOB OBSLUHY
Kvalitní služby externího finančního partnera :
- Jsme připraveni pečovat o veškeré oblasti finančního života našich klientů


- Zabezpečíme pro Vás individuální finanční služby vždy tam, kde je nejvíce potřebujete.
 • flexibilita externího finančního partnera ve vztahu k možnostem i potřebám klientů
 • obsluha klientů po dohodě přímo doma nebo na pracovišti
 • široká nabídka produktů a služeb Finanční skupiny České spořitelny
 • profesionalita a dlouhodobé zkušenosti ve finanční oblasti
 • časová nezávislost na pobočkové síti České spořitelny, mobilita
 • kvalitní finanční poradenství zaměřené na důkladnou analýzu potřeb a cílů klienta
 • stabilita a zázemí silného finančního týmu
 • daňová optimalizace a zohlednění státních podpor a příspěvků
 • FINANČNÍ PORADENSTVÍ
  Umění kombinace finančních produktů :
  ceska_sporitelna3.jpg, 8 kB

  „Ideální finanční produkt, který by uspokojil všechny Vaše potřeby a přání neexistuje, ale existuje jejich ideální kombinace"
 • podrobná osobní či rodinná finanční analýza, zjištění priorit, cílů, přání a možností klienta
 • namodelování vhodných variant a sestavení finančního plánu včetně srovnání s jinými obvyklými možnostmi
 • zvolení optimálních strategií
 • v případě dohody zabezpečení realizace konkrétních doporučení
 • pravidelná aktualizace finančního plánu

  STRATEGIE ZHODNOCOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
  – likvidita, riziko a výnosnost jako tři působící faktory
  STRATEGIE SPOŘENÍ
  – produkty s využitím státních podpor, příspěvků i daňových odpočtů
  STRATEGIE UDRŽENÍ STANDARDU PO CELÝ ŽIVOT
  – zajištění současné finanční stability s výhledem do budoucna
  STRATEGIE FINANCOVÁNÍ
  – osobní finanční plán a optimální realizace cílů