Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey

Studie technické proveditelnosti a návratnosti

PRO ZÁJEMCE O KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ A NAVRŽENÍ KONCEPCE NA ÚSPORU ENERGIÍ ALTERNATIVNÍMI ZDROJI NABÍZÍ ALTER-EKO ZPRACOVÁNÍ STUDIE
  • Na základě dodaných spotřeb energií na vytápění a ohřev vody  vypracujeme ekonomické zhodnocení s návratností investice podle optimalizovaného návrhu alternativních zdrojů.
  • Podle posouzení konkrétního místa, zvážení různých možností lokality a stavebních dispozic objektu, navrhneme řešení s možností kombinace i více obnovitelných zdrojů v nestandardních řešeních
  • Investice do studie se pohybuje zpravidla mezi 5-10tisíci. Zhodnocení této investice je vždy mnohonásobné v porovnání s vyhodnocenými úsporami.
  • Díky široké spolupráci s různými dodavateli můžeme nabídnout zařízení, která jsou ideálně zvolená podle parametrů výkounu i ceny.