Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey

Solární kolektor

Solární kolektory - základní informace

Solární kolektor KPC Solární kolektory - ceník
Solární kolektory - poptávkový list
Solární kolektory - příklad
Solární kolektory - o slunci a vodě
Reference - některé z našich realizovaných zakázek


  • Se solárními kolektory můžete ušetřit až 75% nákladů na ohřev teplé vody.
  • Při použití solárních kolektorů k podpoře vytápění můžete snížit náklady své domácnosti až o 40%.
  • Když budete solárními kolektory vytápět sezónní bazén můžete dosáhnout až 100% úspor.

Solární zařízení nejsou náročná na údržbu a mají dlouhou životnost. Materiály použité na solárních kolektorech jsou především měď, hliník a sklo. Nepodléhají korozi a jsou testovány pro venkovní použití, aby dlouhodobě odolávaly změnám počasí.

Ceny základních solárních systémů na klíč, v profesionálním provedení s kvalitními komponenty se pohybují od 70 do 100 tisíc Kč.Návrh - Provedeme zaměření, vypracujeme návrh optimálního řešení pro váš bazén, ohřev teplé užitkové vody (TUV), nebo přitápění ústředním topením (UT). Připravíme smlouvu a stanovíme cenu zakázky.
 
Dodávka - Veškeré potřebné součásti a zařízení dodáme na místo určení. Kvalitu výrobků doložíme certifikáty výrobce. S montáží jsou výrobky zdaněny sníženou sazbou DPH.
 
Montáž - Montáže provádíme v co nejkratších termínech s ohledem na pohodlí zákazníka. Veškeré práce a materiál podléhají zákonné záruční lhůtě. U celé zakázky s montáží je pro bytové domy, rodinné domy a byty účtována snížená DPH.
 
Servis - Na solárních systémech provádíme servisní činnost, včetně odstavení z činnosti a uvedení do činnosti při sezóním provozu.
 
Upřednostňujeme návrhy solárních systémů s vakuovými solárními kolektory, pro jejich větší účinnost a menší zastavěnou plochou. Celoročně provozované systémy plníme ekologickou nemrznoucí směsí. Prvky řízení chodu soustavy jsme schopni podle přání zákazníka zvolit tak, aby pomocí sítě GSM byl informován o funkci svého zařízení s možností hlášení poruch.

Na stávající rozvod vody provádíme návrhy instalace tak, aby domácí spotřebiče (myčky a pračky) byly napouštěny teplou vodou ohřátou sluncem, aby náklady na provoz domácnosti byly co možná nejnižší.
 
Dodáme podklady pro získání případné dotace ze státního fondu životního prostředí ČR.

Slunce je jediným a nenahraditelným zdrojem života a primárním zdrojem dále využívaných zdrojů energie. Za jednu hodinu vyzáří slunce na Zemi tolik energie, že by při současné spotřebě energie lidstvu vystačila na dva roky (kontinuální příkon je 1,2 x 1017 wattu, což odpovídá asi 120 mil. GW, tj. asi 120 mil. jaderných elektráren).

Soustavy se solárními kolektory předávají získané teplo do pracovního media, nejčastěji voda nebo vzduch. Solární soustavy se navrhují podle místních dispozic staveb či ploch a podle nároků spotřebitele. Kolísání slunečního svitu je v určité míře vyrovnáváno velikostí akumulačních nádrží, které umožňují získané teplo "uskladnit". Roční nabídka tepla získaného ze solárních soustav má přesně opačný průběh než spotřeba energie domácností v průběhu roku, viz graf č.1. Přesto je možné tímto ekologicky šetrným způsobem v průměrné domácnosti ušetřit běžně 60% nákladů na vytápění a teplou užitkovou vodu.