Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey

Solární kolektory - příklad

  Zjednodušené zadání:
 • Sezónní (popřípadě celoroční) ohřev teplé užitkové vody pro rodinný domek se sedlovou střechou směřující na jih.
 • Počet stálých obyvatel - 4 osoby.
 • Doposud je voda ohřívána v elektrickém zásobníku s provozem se sazbou nočního proudu.
  Návrh:
 • Solární kolektor o absorbční ploše 2x 2m čtvereční,
 • šroubení pro kolektory, kombinovaný zásobník s možností el. ohřevu 200 l,
 • solární regulátor s čidly pro kolektor a zásobník,
 • nemrznoucí směs,
 • čerpadlová skupina s pojišťovacím ventilem, teploměrem na přívodu a zpátečce,
 • manometr.
Úspora :
Při instalaci solárního systému s pěti kolektory o celkové absorbční ploše 10m2, je při plném slunečním svitu, po dobu alespoň 4,5 hod, možné získat 27 kWh za den. Při dobře dimenzované akumulační nádrži je možné sluneční zisky uchovávat po dobu např.třech dnů. Při ceně 1,50,-Kč za 1kWh může být Vaše denní úspora 35,-Kč.Kdybychom předpokládali provoz jen každý třetí den v roce, byla by návratnost systému za 80.tis.Kč málo přes 6 let. Ze zmíměných 27kWh je možné ohřívat teplou užitkovou vodu pro řtyřčlennou rodinu, kdy při uvedené ceně 1,5 Kč/kWh ušetříte 16,50,-Kč/ den. Zbývající výkon kolektoru 16 kWh je možné použít např. pro ohřev bazénu, nebo předehřev pro ústřední vytápění.

Činnost čerpadlové skupiny solárního okruhu bude řízena solárním regulátorem. V průběhu celého roku bude systém uváděn automaticky do provozu, když teplota v zásobníku bude nižší, než teplota nemrznoucí směsi v kolektoru. Spínání el. patrony ohřevu může být řízeno časovým programátorem a termostatem bojleru, spínajícím v čase, kdy už sluneční zisky budou nedostatečné. V zimním období může solární kolektor pracovat jako předehřev. Takto navržený systém zajistí za dostatečného slunečního svitu ohřev, bez potřeby el. ohřevu. Fototermické sestavy mají víc než pětinásobnou účinnost v porovnání s fotovoltaickými sestavami, takže i jejich návratnost je kratší.