Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey

Solární kolektor

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla - ceník
Tepelná čerpadla - poptávkový list
Tepelná čerpadla - příklad
Tepelná čerpadla - o solární a geotermální energii a získávání tepla
Reference - některé z našich realizovaných zakázek

  Proč instalovat tepelné čerpadlo - výhody:

     Provoz tepelného čerpadla je energeticky nenáročný, může ušetřit až 80% nákladů za energii na vytápění a ohřev teplé vody.
     Náklady na pořízení tepelného čerpadla se vrátí i bez dotací již do 3 - 8 let.
     Po odborné instalaci tepelného čerpadla dostanete od vašeho distributora elektřiny výhodnou sazbu elektrické energie pro celou vaši domácnost.
     Pořízením tepelného čerpadla se vás bude méně dotýkat další zdražování energií.
     Provoz tepelného čerpadla je krokem k ekologii, protože malá spotřeba elektrické energie sama o sobě šetří životní prostředí.
     Oproti tradičnímu vytápění klasickými tuhými palivy s přikládáním do kotle je provoz tepelného čerpadla čistý, pohodlný a bezobslužný. Tepelné čerpadlo se dá ovládat i dálkově pomocí internetu nebo mobilního telefonu.
Tepelná čerpadla jsou zařízení, která „přečerpávají“ teplo z nízkoteplotních zdrojů na teplotu použitelnou k vytápění apod. Tepelná čerpadla se dělí podle použitých nízkoteplotních zdrojů. Nejčastěji jsou to systémy: vzduch/voda, země/voda, voda/voda. Účinnost jednotlivých systémů je dána topným faktorem, který vyjadřuje poměr mezi energií dodanou do systému vytápění a přijatou z el. sítě.

Při ohřevu TUV tepelným čerpadlem používáme originální řešení systému regulace tak, že při poklesu teploty v ohřívači je plným výkonem tepelného čerpadla dosažena opět požadovaná teplota. Neohříváme celý objem akumulační nádrže a systém pracuje i při probíhající ekvitermní regulaci. V letním období ohříváme TUV s vysokým COP na čerpadlech vzduch/voda. Tepelné čerpadlo pro nás není jen záležitostí topné sezóny, ale prvkem ke snížení nákladů na bydlení v průběhu celého roku.

Návrh - Podle předpokládaného tepelného výkonu stanovíme velikost tepelného čerpadla. Na základě místních podmínek doporučíme typ výparníku. Dodáme podklady pro získání případné dotace z FŽP a poradíme se změnou el. tarifu od rozvodných závodů. Připravíme smlouvu a stanovíme cenu zakázky.
 
Dodávka - Veškeré potřebné součásti a zařízení dodáme na místo určení. Kvalitu výrobků doložíme certifikáty výrobce. S montáží jsou výrobky zdaněny sníženou sazbou DPH.
 
Montáž - Instalace provádíme v co nejkratších termínech s ohledem na pohodlí zákazníka. Veškeré práce a materiál podléhají zákonné záruční lhůtě. U zakázky s montáží je pro bytové domy, rodinné domy a byty účtována snížená DPH..
 
Servis - Na tepelných čerpadlech provádíme servisní činnost a základní údržbu.

Principem činnosti tepelných čerpadel je "přečerpání" nízkoteplotní energie na vyšší tepelnou hladinu, s použitím části energie dodané. Tento zdroj získaný z okolí je v podstatě geotermální nebo solární, popřípadě obojí. Mapy izolinií tepelného toku na území ČR ukazují vhodnost lokalit, kde je možné počítat s geotermálními zdroji. Mnohem častějšími faktory k výběru vhodného tepelného čerpadla jsou konkrétní místní podmínky (potoky, řeky, rybníky, studny, tunely, sklepy, důlní prostory, odpadní vzduch větracích systémů). Některé typy čerpadel, které odnímají teplo ze vzduchu, nemají téměř žádná místní omezení kromě obecně nevhodných klimatických podmínek.

Nejčastějšími tepelnými čerpadly jsou kompresorová čerpadla. Pracují se změnou skupenství v závislosti na tlaku a teplotě nosného media. Za výstupem kompresoru, v kondenzátoru, je vyrobené teplo předáno k dalšímu využití. Na straně sání kompresoru, za škrticím ventilem, se ochlazené medium "zahřívá" některým z výše uvedených nízkoenergetických zdrojů tepla. Tento systém tvoří uzavřený pracovní okruh.