Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
            Příslušenství , Bazar

            Solární kolektory
            Tepelná čerpadla
            Fotovoltaické panely
            PANASONIC AQUAREA
            ESHOP

     Úvodní stránka


Společnost Alter-eko s.r.o. je členem Asociace pro využití tepelných čerpadel.
Asociace pro využití tepelných čerpadel Společnost Alter-eko s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001

ISO 9001

BlueBoard.cz

Antilopa Sitatunga ZOO Fotovoltaické solární panely, měniče a montážní systémy CONERGY Solární čerpadla Meibes Měniče napětí Fronius
Tepelná čerpadla Panasonic Tepelná čerpadla Mastertherm
Regulus Kamna Romotop
SOLÁRNÍ PANELY - polykrystalické fotovoltaické panely Kyocera Solární monokrystalické panely SUNTECH
Zásobníky Dražice Velkoobchod Ptáček
Kotle Atmos

Alter-eko s.r.o. - Fotovoltaické solární panely - informace
Solární kolektor

Fotovoltaické články - ceník
Fotovoltaické články - poptávkový list
Fotovoltaické články - příklady
Ostrovní systémy - ceník
Reference - některé z našich realizovaných zakázek

Deset důvodů pro pořízení fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna

  1. Získaná energie je zdarma. Slunce je jediným zdrojem potřebným pro výrobu elektrické energie pomoci fotovoltaických panelů.

  2. Garance odbytu a výkupních cen po dobu 20 let znamená rozumnou návratnost vynaložené investice v závislosti na zvolené lokalitě a způsobu financování.

  3. Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé. Životnost fotovoltaických panelů je 25-30 let. Garance výkonu na úrovni 80 procent po dvaceti letech používání.

  4. Příjmy z provozu fotovoltaických elektráren jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob v roce uvedení do provozu a v následujících 5 letech.

  5. Možnost monitorovat výkon elektrárny prostřednictvím internetu nebo GSM.

  6. Elektrárna neprodukuje žádný hluk, škodlivé emise nebo znečišťující plyny a aktivně přispívá ke snížení nepříznivých aspektů globálního oteplování.

  7. Fotovoltaické panely jsou recyklovatelné a proto mohou být materiály z výrobního procesu znovu využity.

  8. Náklady na provoz jsou minimální.

  9. Technologie může byt velmi esteticky integrována do budov (tzv. building integrated PV).

 10. Pronájem nevyužívané střechy nebo pozemku provozovateli fotovoltaické elektrárny je výhodným zdrojem příjmu.