Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey
Alter-eko s.r.o. - Fotovoltaické solární panely - informace
Solární kolektor

Fotovoltaické články - ceník
Fotovoltaické články - poptávkový list
Fotovoltaické články - příklady
Reference - některé z našich realizovaných zakázek

Deset důvodů pro pořízení fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna

  1. Získaná energie je zdarma. Slunce je jediným zdrojem potřebným pro výrobu elektrické energie pomoci fotovoltaických panelů.

  2. Garance odbytu a výkupních cen po dobu 20 let znamená rozumnou návratnost vynaložené investice v závislosti na zvolené lokalitě a způsobu financování.

  3. Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé. Životnost fotovoltaických panelů je 25-30 let. Garance výkonu na úrovni 80 procent po dvaceti letech používání.

  4. Příjmy z provozu fotovoltaických elektráren jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob v roce uvedení do provozu a v následujících 5 letech.

  5. Možnost monitorovat výkon elektrárny prostřednictvím internetu nebo GSM.

  6. Elektrárna neprodukuje žádný hluk, škodlivé emise nebo znečišťující plyny a aktivně přispívá ke snížení nepříznivých aspektů globálního oteplování.

  7. Fotovoltaické panely jsou recyklovatelné a proto mohou být materiály z výrobního procesu znovu využity.

  8. Náklady na provoz jsou minimální.

  9. Technologie může byt velmi esteticky integrována do budov (tzv. building integrated PV).

 10. Pronájem nevyužívané střechy nebo pozemku provozovateli fotovoltaické elektrárny je výhodným zdrojem příjmu.