Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey
Tepelné čerpadlo Panasonic AQUAREAAKCE  třífázové tepelné čerpadlo
Panasonic Aquarea vnější jednotka Panasonic Aquarea vnitřní jednotka
12kW PANASONIC
WH-SDC12H9E8

- nejčastější výkon tepelného čerpadla pro rodinné domy s tepelnou ztrátou 9 - 14 kW.*

Cena s montáží bez DPH je

159 000,- Kč

s DPH 15% je cena 182 850,- Kč

Více informací v eshopu »

Vhodné pro podlahové systémy i radiátory. Tepelné čerpadlo zajistí vytápění i ohřev užitkové vody.

Cena montáže je stanovena jako výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo s délkou chladivového potrubí do 4m bez ohřevu TUV. V ceně je instalace v potrubí Cu a doprava do 50 km od Prahy.

Při požadavku na ohřev TUV doplníme rozpočet o potřebné komponenty.

* Dimenzování tepelného čerpadla se provádí podle vlastností budovy a typu teplovodní soustavy. Pro konzultace a návrhy jsme Vám k dispozici.

Který druh
tepelného čerpadla
nejlépe odpovídá
Vašim požadavkům ?
Řešení pro dům s nízkoteplotními
radiátory nebo s podlahovým topením. Pracuje samo nebo v kombinaci s kotlem. 
Vždy k dispozici dostatečný výkon pro vytápění domu bez přídavného kotle - i při extrémně nízkých teplotách.
 
 
Pro dům vybavený vysokoteplotními radiátory (např. litinovými).
Výstupní voda má teplotu 65°C, i když je venku -15 °C.
  Výhody tepelných čerpadel Panasonic :
 1. proměnné otáčky kompresoru, ventilátoru i oběhového čerpadla
 2. možnost ovládání telefonem, ohřev teplé vody s ochranou proti legionelle
 3. volby režimů a jejich kombinací např. letní jen pro ohřev teplé vody
 4. monitor energie, topného faktoru atd., funkce 3. stup. hluk. útlum
 5. ovládání v češtině, dotykový displej, ekvitermní regulace
 6. možnost časových programů, např. pro noční útlum, polední ohřev TUV
 7. s přídavným modulem řízení ohřevu bazénu a více regulačních smyček
 8. ovládací terminál je možné použít jako prostorový termostat
 9. řízení solárního systému, integrovaný elektrokotel, paměť poruch a spotřeby
 10. instalace bez aku. nádrže, možnost řízeného vyhřívání vany
    Obr.2, Obr.3        
Zastavit přetáčení
PROMĚNNÉ OTÁČKY PŘINÁŠÍ VÝHODY :
 1. nižší provozní náklady - chod kompresoru tepelného čerpadla Panasonic je energeticky šetrnější než u standartních typů čerpadel, protože je plynulý, v nižších otáčkách, a nezpůsobuje proudové výkyvy.
 2. nižší investiční náklady – invertery nepotřebují akumulační nádrž protože pracují plynule a nemusejí vyrovnávat rozdíl výkonu při střídavém chodu a odstávce
 3. nižší hlučnost – je daná nižší frekvencí otáček motoru s kompresorem
 4. delší životnost kompresoru – inverter pracuje více motohodin, ale životnost kompresoru je výrobci udávaná počtem startů. Opotřebení je menší při plynulém chodu v nižších otáčkách
 5. žádné kolísání teploty - invertery pracují plynule, proto nezpůsobují kolísání teploty, nežádoucí především na radiátorech. K předávání tepla radiací je třeba brát střední teplotu na radiátorech, tedy průměr z horní a dolní tepelné amplitudy. Inverter toto kolísání eliminuje. Je úspornější, protože pracuje přímo na střední teplotě.
 6. šetrný k teplovodní soustavě – kolísání teplot v režimu vypnuto-zapnuto způsobuje míjivé mechanické namáhání vlivem dilatace potrubí. Z praxe jsou známé případy kapajících ventilů na radiátorech nebo uvolněné spoje na rozdělovačích podlahového vytápění
 7. vyšší topný faktor - při chodu kompresoru např. na 50% je výparník tepelného čerpadla předimenzovaný, tím dochází k lepšímu přenosu tepla a zmenšuje se namrzání, tím i potřeba odtávání                                        
  Zastavit přetáčení
PANASONIC AQUAREA

Úspory energie až 78 %

Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea vykazují až 78 % úsporu nákladů za vytápění oproti elektrickým topným systémům. Například systém Aquarea s příkonem 12 kW má koeficient COP 4,67: na každý spotřebovaný kW elektřiny vrací 4,67 kW tepelné energie, tzn. o 3,67 kW více než konvenční elektricky topný systém, což představuje úsporu 78 %.
Spotřebu systému Aquarea lze dále snížit připojením solárních panelů.
Aquarea má z pohledu energetických inovací rozhodné postavení „zeleného” topného systému. Aquarea náleží k nové generaci topných systémů, využívajících obnovitelný a bezplatný zdroj energie - jsou flexibilnější a cenově výhodnější alternativou tradičních kotlů na fosilní paliva.
VLASTNOSTI TEPELNÝCH ČERPADEL INVERTER :
Inverterová technologie umožňuje plynule měnit otáčky kompresoru a tím jeho výkon, dle tepelných požadavků topné soustavy. Standardní tepelné čerpadlo pracuje pouze v režimu zapnuto-vypnuto.
Poznámka k dotaci Zelená úsporám : V dotačních podmínkách dotaci ze státního fondu SFŽP bylo vždy pravidlem, že žádat o dotaci je možné do jednoho roku od uvedení do trvalého provozu. Je možné předpokládat, že do té doby bude příjem žádostí v programu Zelené úsporám opět obnoven.                                                           
Zastavit přetáčení
   »         Tepelná čerpadla    »         Solární kolektory

Tepelné čerpadlo Tepelná čerpadla

Provoz tepelného čerpadla je energeticky nenáročný, může ušetřit až 80% nákladů za energii na vytápění a ohřev teplé vody.     více

Náklady na pořízení tepelného čerpadla se vrátí i bez dotací již do 3 - 8 let.
Po odborné instalaci tepelného čerpadla dostanete od vašeho distributora elektřiny výhodnou sazbu elektrické energie pro celou vaši domácnost.
Pořízením tepelného čerpadla se vás bude méně dotýkat další zdražování energií.
Provoz tepelného čerpadla je krokem k ekologii, protože malá spotřeba elektrické energie sama o sobě šetří životní prostředí.
Oproti tradičnímu vytápění klasickými tuhými palivy s přikládáním do kotle je provoz tepelného čerpadla čistý, pohodlný a bezobslužný. Tepelné čerpadlo se dá ovládat i dálkově pomocí internetu nebo mobilního telefonu.
Jaké vybrat tepelné čerpadlo ?
Mnozí z investorů dávají přednost nižší ceně tepelných čerpadel vzduch/voda, ačkoli mají k dispozici pozemek, který umožnuje i použití systému voda/voda nebo země/voda.
Většinou levnější tepelná čerpadla vzduch/voda nevyžadují další investiční náklady na budování plošných kolektorů, vrtu nebo vyhloubení druhé studny, ale vyžadují v době nízkých venkovních teplot bivalentní zdroj.
Při výběru tepelného čerpadla je treba brát zřetel i na lokální klimatické podmínky a na to, jestli se bude tepelné čerpadlo používat k předehřevu a ohřevu teplé užitkové vody. V letním období bude výhodnejší pro ohřev TUV použití tepelného čerpadla vzduch/voda. U tepelných čerpadel voda/voda a země/voda je v průběhu roku teplota prostředí, odkud teplo odebíráme, poměrně vyrovnaná vzhledem k teplotě vzduchu.
U TC voda/voda a země/voda bude vhodnější použít jako alternativní kombinaci k ohřevu TUV treba solární kolektor.
V zimním období je ohřev TUV méně efektivní.
Jestliže vytápíme třeba podlahové rozvody na 35 °C, pak zvýšení teploty na 50 °C pro ohřev TUV bude znamenat výrazný pokles topného faktoru, což je pro všechna TC shodné. Ovšem i v takovém případe bude ohřev TUV pomocí tepelného čerpadla levnější, než plynem nebo el.proudem.
V současné době je už tepelné čerpadlo vzduch/voda v základní verzi možné pořídit skutečně i za cenu kondenzačního, plynového kotle. Více zde.

Tepelná čerpadla - zákl. informace

Tepelná čerpadla - příklad

Tepelná čerpadla - poptávkový list

Tepelná čerpadla - ceník

Reference - tepelná čerpadla

Vakuový solární kolektor Solární kolektory

Energie vyrobená ze slunečního záření může nahradit 20 - 50% potřeby tepla k vytápění a 50 - 70% potřeby tepla k ohřevu vody v domácnosti.     více

Slunce je největším a lidstvu odedávna přátelským zdrojem energie.
Solární kolektory mají životnost desítky let let a nepotřebují údržbu.
Využitím solární energie snížíme spotřebu časově omezených zásob fosilních paliv, jejichž spalováním vznikají skleníkové plyny.

Solární kolektory - zákl. informace

Solární kolektory - příklad

Solární kolektory - poptávkový list

Solární kolektory - ceník

Reference - solární kolektory

   »         Fotovoltaika    »         Větrné mikroelektrárny


Fotovoltaické panely Fotovoltaické články

Ceny energií se stále zvyšují. Sluneční energie je zdarma. Slunce je jediným zdrojem potřebným pro výrobu elektrické energie pomoci fotovoltaických panelů.     více

Fotovoltaické panely jsou šetrné k životnímu prostředí a dají se použít kdekoli.
Životnost fotovoltaických panelů je více než 25 let.
Jestliže nejste připojeni na rozvod elektrické energie, můžete mít vlastní ostrovní systém, který zajistí redukovaný provoz vaší domácnosti.

Fotovoltaické solární panely - zákl. informace

Fotovoltaické solární panely - příklad

Fotovoltaické solární panely - poptávkový list

Fotovoltaické solární panely - ceník

Reference - fotovoltaické solární panely


Větrné mikro-elektrárny Větrné mikro-elektrárny

Větrná mikro-elektrárna slouží jako zdroj elektrické energie v místech mimo rozvodnou síť, např. v horách, na samotách.
    více

Má dobrý poměr cena/výkon.
Generátor má malé rozměry, hmotnost a snadno se instaluje.
Získanou energii lze zálohovat a překlenout tak dobu bez větru.
Větrná elektrárna nezatěžuje životní prostředí.
Pomocí malé větrné elektrány se může také čerpat voda.

Základní informace

Větrné mikro-elektrárny ceník

Reference - větrné mikroelektrárny