Kontakt :     Telefon : 776 691 516, 733 532 155     Provozovna : Zdiby, Zelená 64
Alter-eko s.r.o.
Displey
Alter-eko s.r.o. - Větrná mikro-elektrárna - základní informace

Větrné mikroelektrárny

Malá větrná elektrárna AIR 400 Větrné mikro-elektrárny - ceník
Větrné mikro-elektrárny - poptávkový list
Větrné mikro-elektrárny - příklad
Větrné mikro-elektrárny - o větru a elektřině
Reference - některé z našich realizovaných zakázek


Větrné mikro-elektrárny jsou zařízení na výrobu stejnosměrného proudu při napětí 12V nebo 24V. Otáčky generátoru jsou závislé na rychlosti větru. Elektrická energie se akumuluje do baterií, odkud se používá převážně k osvětlení a k provozu drobných spotřebičů. Větší větrné generátory umožňují vytápění akumulačních nádrží na TUV nebo vytápění.

Větrné mikroelektrárny mají dnes široké využití. Nalézt je můžete nejen v oblastech, kde není zavedena elektrická síť (např. na chatách, lodích a rekreačních plachetnicích), ale své využití najdou také v zasíťovaných oblastech (např. napájení monitorovacích zařízení, dopravních značení).
    Výhody větrných mikroelektráren
  1. Větrná mikro elektrárna slouží jako zdroj elektrické energie v místech mimo rozvodnou síť, např. v horách, na samotách.
  2. Má dobrý poměr cena/výkon.
  3. Generátor má malé rozměry, hmotnost a snadno se instaluje.
  4. Získanou energii lze zálohovat a překlenout tak dobu bez větru.
  5. Větrná elektrárna nezatěžuje životní prostředí.
  6. Pomocí malé větrné elektrány se může také čerpat voda.
Hlavní faktory, které je třeba při výběru zdroje energie zvážit:
1) Mám vhodné místo?
Umístění větrného generátoru je velmi duležité pro získání maximálního využití větrné energie. Nejlepších výsledků je možné dosáhnout při laminárním proudění větru. K tomu je zapotřebí dostatečný prostor bez překážek, nebo musí být agregát v dostatečné výšce nad překážkami.

  2) Mám dostatečnou zásobu větru?
Vítr je "palivem" Vaší větrné mikroelektrárny. Podle specifikace Vaší lokality mužeme posoudit, jaké možnosti větrné energie lokalita nabízí.

  Návrh - Navrhujeme větrné elektrárny s výkonem do 5kW. Podle specifikace spotřeby elektrické energie hrazené větrným generátorem navrhneme odpovídající zařízení a jeho příslušenství. Provedeme konzultace o nejvhodnějším umístění mikroelektrárny s ohledem na proudění větru a ostatních vlivů na okolní prostředí. Na přání provedeme úpravy v rozvaděčích s možností přepínání okruhů ze sítě vlastního zdroje. Úpravy na elektroinstalaci zakreslíme do původního projektu. Připravíme smlouvu a stanovíme cenu zakázky.

  Dodávka - Veškeré potřebné součásti a zařízení dodáme na místo určení. Kvalitu výrobků doložíme certifikáty výrobce.


Větrná energie je sekundární energií slunce. Je důsledkem pohybu vzduchu, který vlivem zahřátí mění svoji specifickou hmotnost. Je to zdroj energie, který je možné využít v určité míře po celých 24 hodin, v podstatě kdekoli. Zásadní nevýhodou je kolísání intenzity proudění. Pro dosažení dobrých výkonů je třeba, aby větrné kolo, dále rotor, vyčnívalo ze zón vírů větru, které způsobují budovy, stromy atd.

K využití síly větru se používají různé rotory. Liší se tvarem, počtem a velikostí lopatek. Základní rozdělení je možné provést na pomaluběžné s velkým počtem křídel a rychloběžné se dvěma až čtyřmi aerodynamicky tvarovanými křídly. Podle zákonů aerodynamiky je teoreticky nejvyšší možná účinnost větrného zařízení 60%. V běžné praxi se s touto hodnotou počítat nedá, a to pro ztráty na křídlech rotoru, ložiscích převodech atd. Je třeba si uvědomit, že při 1000ot x min-1 (přibližně volnoběžné otáčky běžícího motoru vozidla) mají koncové body rotoru o velikosti 2,2m obvodovou rychlost přes 400km/h. Proto je třeba brát na zřetel bezpečnostní rizika při práci na těchto zařízeních. Při úvahách o zřízení větrné mikroelektrárny je nutné posoudit lokalitu a konkrétní místní podmínky.
 


Sýkora - přístroje na měření rychlosti a směru větru