top of page
Slunce které zapadá

Na trhu ekologického topení 
 působíme už 19 let

 • Přispět k zachování trvale udržitelného života a ekologické rovnováhy

 • Porozumět potřebám zákazníků a uspokojit jejich potřeby v nejvyšší dosažitelné kvalitě

 • Jednat čestně, zdvořile, s respektem vůči obchodním partnerům i zaměstnancům

 • Se zákazníky, dodavateli i státními institucemi rozvíjet vztahy založené na vzájemné důvěře, profesionalitě, kvalitě a spolehlivosti

 • Ke konkurenci se chovat s respektem, dodržovat pravidla obchodní soutěže, neúčastnit se kartelových dohod, které by mohly ohrozit zájmy zákazníka

Vnímavost

Inovativnost

 • Neustále se zdokonalovat a hledat optimální řešení pro zákazníka

 • Nové poznatky pravdivě předávat zákazníkům a nabízet jim možnosti jejich uplatnění

 • Nehledat překážky, ale zaměřovat se na nové příležitosti

 • Úspěchu dosahovat týmovou prací našich zaměstnanců

Plnění závazků

Vize

 • Pomáhat zákazníkům šetřit životní prostředí, energii a peníze

 • Zaměstnancům umožňovat seberealizaci a rozvoj

 • Dodavatelům pomáhat neustále se zdokonalovat

 • Investorům přinášet rozumné zhodnocení vložených prostředků

Poslání

Každý zaměstnanec se dále vzdělává, udržuje vysoký stupeň znalostí, nese odpovědnost za svůj profesionální rozvoj a je povinen:

 • Přebírat plnou odpovědnost za svá rozhodnutí

 • Udržovat a chránit majetek naší společnosti jakož i autorská práva a nezneužívat majetek společnosti k osobnímu prospěchu

 • Nepřijímat úplatky a neúčastnit se nelegálních transakcí

 • Reklamace vyřizovat včas a k maximální spokojenosti zákazníků

 • Vždy plnit závazky a sliby

 • Všem zainteresovaným stranám poskytovat pravdivé a úplné informace

 • Respektovat práva a majetek druhých, včetně práv k duševnímu vlastnictví, autorských práv apod.

 • Stát se poskytovatelem prvotřídních služeb, vyhledávaným partnerem našim zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům

1024

Instalací

16.5 km

měděných trubek

1.3 M

kWh ze slunce

32 mil Kč

Roční obrat

bottom of page