top of page
Solární panel

Solární kolektory – přímý ohřev vody 

75 %

nákladů můžete ušetřit při ohřevu teplé vody.

40 %

můžete snížit náklady své domácnosti

  • Solární zařízení nejsou náročná na údržbu a mají dlouhou životnost.

  • Materiály použité na solárních kolektorech jsou především měď, hliník a sklo. Nepodléhají korozi a jsou testovány pro venkovní použití, aby dlouhodobě odolávaly změnám počasí.

  • Ceny základních solárních systémů na klíč, v profesionálním provedení s kvalitními komponenty se pohybují od 70 do 100 tisíc Kč.

Výhody instalace

Fototermický panel

Provedeme zaměření, vypracujeme návrh optimálního řešení pro váš bazén, ohřev teplé užitkové vody (TUV), nebo přitápění ústředním topením (UT). Připravíme smlouvu a stanovíme cenu zakázky.

Návrh

Dodávka

Veškeré potřebné součásti a zařízení dodáme na místo určení. Kvalitu výrobků doložíme certifikáty výrobce. S montáží jsou výrobky zdaněny sníženou sazbou DPH.

Montáže provádíme v co nejkratších termínech s ohledem na pohodlí zákazníka. Veškeré práce a materiál podléhají zákonné záruční lhůtě. U celé zakázky s montáží je pro bytové domy, rodinné domy a byty účtována snížená DPH.

Montáž

Servis

Na solárních systémech provádíme servisní činnost včetně odstavení z činnosti a uvedení do činnosti při sezonním provozu

 
 

 

 

Využitelná energie slunce a skutečná
spotřeba domácnosti

léto jaro podzim Skutečná spotřeba energie Nabídka energie ze zařízení zima zima

Solární kolektory - příklady 

Sezonní (popřípadě celoroční) ohřev teplé užitkové vody pro rodinný domek se sedlovou střechou směřující na jih

Počet stálých obyvatel - 4 osoby

Doposud je voda ohřívána v elektrickém zásobníku s provozem se sazbou nočního proudu

Zjednodušené zadání

Návrh

•   Solární kolektor o absorpční ploše 2x 2m čtvereční
•   Šroubení pro kolektory, kombinovaný zásobník s možností el. ohřevu 200 l
•   Solární regulátor s čidly pro kolektor a zásobník
•   Nemrznoucí směs
•   Čerpadlová skupina s pojišťovacím ventilem, teploměrem na přívodu a zpátečce
•   Manometr

Při instalaci solárního systému s pěti kolektory o celkové absorpční ploše 10 m² je při plném slunečním svitu, po dobu alespoň 4,5 hod, možné získat 27 kWh za den. Při dobře dimenzované akumulační nádrži je možné sluneční zisky uchovávat po dobu např. tří dnů. Při ceně 1,50,-Kč za 1kWh může být Vaše denní úspora 35,- Kč.

 

Kdybychom předpokládali provoz jen každý třetí den v roce, byla by návratnost systému za 80.tis.Kč málo přes 6 let. Ze zmíněných 27 kWh je možné ohřívat teplou užitkovou vodu pro čtyřčlennou rodinu, kdy při uvedené ceně 1,5 Kč/kWh ušetříte 16,50,- Kč/ den. Zbývající výkon kolektoru 16 kWh je možné použít např. pro ohřev bazénu nebo předehřev pro ústřední vytápění.


Činnost čerpadlové skupiny solárního okruhu bude řízena solárním regulátorem. V průběhu celého roku bude systém uváděn automaticky do provozu, když teplota v zásobníku bude nižší než teplota nemrznoucí směsi v kolektoru.

 

Spínání el. patrony ohřevu může být řízeno časovým programátorem a termostatem bojleru, spínajícím v čase, kdy už sluneční zisky budou nedostatečné.

 

V zimním období může solární kolektor pracovat jako předehřev. Takto navržený systém zajistí za dostatečného slunečního svitu ohřev bez potřeby el. ohřevu.

 

Fototermické sestavy mají víc než pětinásobnou účinnost v porovnání s fotovoltaickými sestavami, takže i jejich návratnost je kratší.

Úspora

Schéma systému pro ohřev TUV solárním kolektorem

M M Regulátor Akumulační nádrž Vstup voda Čerpadlová skupina

Upřednostňujeme návrhy solárních systémů s vakuovými solárními kolektory, pro jejich větší účinnost a menší zastavěnou plochou. Celoročně provozované systémy plníme ekologickou nemrznoucí směsí. Prvky řízení chodu soustavy jsme schopni podle přání zákazníka zvolit tak, aby pomocí sítě GSM byl informován o funkci svého zařízení s možností hlášení poruch.


Na stávající rozvod vody provádíme návrhy instalace tak, aby domácí spotřebiče (myčky a pračky) byly napouštěny teplou vodou ohřátou sluncem, aby náklady na provoz domácnosti byly co možná nejnižší.


Dodáme podklady pro získání případné dotace ze státního fondu životního prostředí ČR.


Slunce je jediným a nenahraditelným zdrojem života a primárním zdrojem dále využívaných zdrojů energie. Za jednu hodinu vyzáří slunce na Zemi tolik energie, že by při současné spotřebě energie lidstvu vystačila na dva roky (kontinuální příkon je 1,2 x 1017 wattu, což odpovídá asi 120 mil. GW, tj. asi 120 mil. jaderných elektráren).
Soustavy se solárními kolektory předávají získané teplo do pracovního media, nejčastěji voda nebo vzduch.

Solární soustavy se navrhují podle místních dispozic staveb či ploch a podle nároků spotřebitele. Kolísání slunečního svitu je v určité míře vyrovnáváno velikostí akumulačních nádrží, které umožňují získané teplo "uskladnit". Roční nabídka tepla získaného ze solárních soustav má přesně opačný průběh než spotřeba energie domácností v průběhu roku, viz graf. Přesto je možné tímto ekologicky šetrným způsobem v průměrné domácnosti ušetřit běžně 60% nákladů na vytápění a teplou užitkovou vodu.

?????

bottom of page