top of page
Tepelné čerpadlo na terase

Tepelná čerpadla pro váš rodinný dům i kapsu

Principem činnosti tepelných čerpadel je "přečerpání" nízkoteplotní energie na vyšší tepelnou hladinu s použitím části energie dodané na teplotu použitelnou k vytápění apod.


Účinnost jednotlivých systémů je dána topným faktorem, který vyjadřuje poměr mezi energií dodanou do systému vytápění a přijatou z el. sítě.

Nejčastějšími tepelnými čerpadly jsou kompresorová čerpadla.

Pracují se změnou skupenství v závislosti na tlaku a teplotě nosného media. Za výstupem kompresoru, v kondenzátoru, je vyrobené teplo předáno k dalšímu využití. Na straně sání kompresoru, za škrticím ventilem, se ochlazené medium zahřívá. Tento systém tvoří uzavřený pracovní okruh.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Teplá voda

Při ohřevu TUV tepelným čerpadlem používáme originální řešení systému regulace tak, že při poklesu teploty v ohřívači je plným výkonem tepelného čerpadla dosažena opět požadovaná teplota.

 

Neohříváme celý objem akumulační nádrže a systém pracuje i při probíhající ekvitermní regulaci. V letním období ohříváme TUV s vysokým COP na čerpadlech vzduch/voda.

 

Tepelné čerpadlo pro nás není jen záležitostí topné sezony, ale prvkem ke snížení nákladů na bydlení v průběhu celého roku.

Schéma funkce tepelného čerpadla

KONDENZÁTOR KOMPRESOR EXPANZNÍ VENTIL EXPANZNÍ VENTIL ODEVZDÁNÍ TEPLA STLAČENÍ MÉDIA SNÍŽENÍ TEPLOTY ZVÝŠENÍ TEPLOTY Z ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ ZMĚNA SKUPENSTVÍ ZVÝŠENÍ TEPLOTY ZMĚNA SKUPENSTVÍ

Návrh

 1. Podle předpokládaného tepelného výkonu stanovíme velikost tepelného čerpadla.

 2. Na základě místních podmínek doporučíme typ výparníku.

 3. Dodáme podklady pro získání případné dotace z FŽP

 4. Poradíme se změnou el. tarifu od rozvodných závodů.

 5. Připravíme smlouvu a stanovíme cenu zakázky.

Dodávka

 • Veškeré potřebné součásti a zařízení dodáme na místo určení.

 • Kvalitu výrobků doložíme certifikáty výrobce.

Montáž

 • Instalace provádíme v co nejkratších termínech s ohledem na pohodlí zákazníka.

 • Veškeré práce a materiál podléhají zákonné záruční lhůtě.

 • U zakázky s montáží pro bytové domy, rodinné domy a byty je účtována snížená DPH.

Ohřev TUV a vytápění dřevokotlem a tepelným čerpadlem

 • Aquarea Smart Cloud je mnohem víc než obyčejný termostat pro zapínání a vypínání systému vytápění. Jedná se o výkonnou a intuitivní službu pro dálkové ovládání všech funkcí vytápění a přípravy teplé vody, včetně monitorování spotřeby energie.

 • Po připojení jednotky Aquarea od generace H ke cloudu pomocí bezdrátové nebo kabelové sítě LAN získá uživatel přístup k portálu Cloud
  a může na dálku ovládat všechny funkce svých jednotek. Může také povolit přístup servisním partnerům
  k nastaveným funkcím za účelem dálkové údržby a monitorování.

Vzdálené ovládání

Vizualizace a ovládání

Plánování

Energetické statistiky

Oznámení o poruchách

Panel pro ovládání tepeného čerpadla

1024

Instalací

16.5 km

měděných trubek

1.3 M

kWh ze slunce

32 mil Kč

Roční obrat

bottom of page