top of page

Ohřev TUV pro lázeňské zdravotnické

Slapy, Česko

Ohřev bazénu a TUV solárními kolektory a tepelnými čerpadly

Realizace:

Kombinovaný systém ohřevu rehabilitačního bazénu se ukazuje jako velice výhodný. V letním a přechodném období zajistí ohřev vody solární kolektory v ostatním období ohřívá bazénovou vodu tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo pracuje s dobrým topným faktorem, protože teplota bazénové vody je do 30 °C.
V letním období je kromě ohřevu bazénu zajištěn i ohřev užitkové vody v akumulační nádrži.

Požadavek:

Ohřev TUV pro lázeňské zdravotnické
bottom of page